POLITIKA KVALITETA

Primjenjujući evropske standarde u kompletnom procesu stvaranja proizvoda ”MAXCOMERC” d.o.o. je u dosadašnjem radu zauzeo zavidnu poziciju na evropskom i domaćem tržištu.

Ponovljivost kvaliteta se ostvaruje praćenjem karakteristika i parametara proizvoda uz pomoć organizovanog rada po sistemu kvaliteta ISO 9001:2008.
Kvalitetom, sigurnošću i pouzdanošću proizvoda koji zadovoljavaju odgovarajuće evropske standarde, stvorena je osnova za ostvarenje vizije dugoročnog poslovnog uspjeha.

Rukovodstvo ”MAXCOMERC” d.o.o. opredjeljeno je za primjenu strategije i politike kvaliteta orjentisane na stalno povećanje zadovoljstva kupca, unapređenje kvaliteta proizvoda, osvajanje novih tržista, uvođenje novih tehnologija i stručno usavršavanje zaposlenih.

Politika kvaliteta “MAXCOMERC” d.o.o. zasnovana je na sljedećim principima:

  • Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg postojanja i razvoja;
  • Sistem upravljanja dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001:2008 omogućava efikasnije obavljanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za nova poboljšanja;
  • Stalno obnavljanje opreme i korištenje novih tehnologija u službi je kvaliteta proizvoda i povećanja produktivnosti i rentabilnosti poslovanja;
  • Proizvodi i tehnolgija “MAXCOMERC”-a d.o.o. ne ugrožavaju bezbjednost korisnika i životnu sredinu;
  • Povjerenje kupaca zasnovano je na kvalitetnim proizvodima, izrađenim prema zahtjevima i potrebama tržišta, međunarodnim tehničkim standardima i propisima;
  • Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove i rokove isporuke;
  • Dobavljače biramo na osnovu njihovih sposobnosti da ispune definisane kriterijume isporuke,
    te sa njima razvijamo korektne partnerske odnose u cilju obezbjeđivanja što kvalitetnijih materijala za izradu gotovih proizvoda;
  • Uključivanje preduzeća u sportske i humanitarne manifestacije predstavlja doprinos boljem životu šire društvene zajednice.

Politika kvaliteta, usklađena sa opštom poslovnom politikom i drugim politikama preduzeća, predstavlja osnov za izgradnju i razvoj sistema upravljanja kvalitetom.

Politika kvaliteta daje smjernice za ponašanje svih zaposlenih, a rukovodstvo preduzeća ima zadatak da njene odredbe prenese svim svojim saradnicima, kao i da obezbjedi uslove za njeno sprovođenje, preispitivanje i unapređenje.

DIREKTOR:

Miroslav Maksimović